Bestuur

Voorzitter
F.M. Zoeteweij
Koningin Emmakade 139
2518 JJ Den Haag
070 - 427 55 37

Secretaris/Penningmeester
F. Crooij
Van Imhoffstraat 10
2595 ST Den Haag

Publiciteit
H. Nieuwstraten, vormgeving
F. Crooij
R. Sijnja
M. Sijbring

Programmering
N.A. Morsink


 

 

 

 

 

 

 

Stichting Podiumkunsten Emmakade
Koningin Emmakade 139
2518 JJ 's Gravenhage

Informatie en reserveringen:
070 427 55 37
info@podiumkunstenemmakade.nl

© Stichting Podiumkunsten Emmakade 2008